Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
органи управління
контактна інформація
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 


Код за ЄДРПОУ — 25860235

Код території за КОАТУУ-6310700000
Місцезнаходження: вулиця Садова, 4 м.Куп”янськ Харківська обл. Україна 63701

КС “Наша справа” зареєстрована 23 серпня 2000 року.

телефон факс (05742)53649 (;05742)56162 

nashasprava00(at)i.ua

КС “Наша справа” є членом Національної асоціації кредитних спілок України та Стабілізаційного фонду НАКСУ з 2002 року.


Контактний телефон і адреса електронної пошти кредитної спілки, адресу, за якою кредитною спілкою приймаються скарги споживачів фінансових послуг, а саме :  Телефон 0574253649, адреса електронної пошти: nashasprava00(at)i.ua; поштова адреса  вул.. Садова б.4,м. Куп’янськ, Харківська обл.63701.

 

Відомості про державну реєстрацію, а саме :

Дата запису 23.08.2000р. номер 14651200000000131, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань

 

Інформація щодо включення кредитної спілки до відповідного реєстру фінансових установ, а саме,  

 Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія КС номер 300, дата видачі 24.06.2004р. 

 

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності кредитної спілки

а саме–  Національний  банк України (НБУ) адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська буд. 9, Телефон: 0800 505 240. e-mail: nbu@bank.gov.ua

 Перелік фінансових послуг, що надаються кредитною спілкою,

 а саме :

1.ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ

2. НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

 Відомості про ліцензії, видані кредитній спілці

Найменування органу ліцензування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Розпорядження № 11   05.01.2016р. про видачу ліцензії

 “Діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.” Безстрокова

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.01.2017р. № 162 змінено назву Ліцензії «Діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки» на Ліцензію «Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення» . Тип ліцензії- діюча  

 Ліцензія «Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту», розпорядження № 901 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04.04.2017р. строк дії ліцензії - безстроковий, , початок дії з 05.04.2017 року, тип ліцензії – діюча . 

 Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою) які визначаються згідно вимог Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та „Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ”, затвердженого Розпорядженням Нацкомфінпослуг № 823 від 19.04.2016 року (із змінами і доповненнями), - відсутні.;

 
Кредитна спілка 

Кредитна спілка - це організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на принципах:

— добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
— рівноправності членів кредитної спілки;
— самоврядування;
— гласності.

Основні види діяльності кредитної спілки

Кредитна спілка відповідно до свого статуту:

— приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;

— надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;

— залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки;

— виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

— розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків; придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;

— залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;

— виступає членом платіжних систем;

— оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту;

— провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Членство у кредитній спілці

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які об'єднані ознакою членства в кредитній спілці – постійно проживають на території Харківської області, мають повну цивільну дієздатність.

. Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини. Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов'язаннями кредитної спілки лише у межах їх пайових внесків. 

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2019 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2018 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2017 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2016 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2015 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2014 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2013 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2012 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2011 рік


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України